ROUŠKY – OPATŘENÍ

Prosíme v souvislosti s nařízením vlády dodržovat následující pravidla na trénincích s platností od 10.9.2020:

  • Všichni hráči a další osoby nosí roušku ve všech vnitřních prostorách budov. Roušku mohou hráči odložit pouze během tréninku. Trenéři a další osoby nosí roušku i během tréninku.
  • Prosíme rodiče a další osoby, aby omezili přítomnost na tréninku pouze na nejnutnější případy. V případě organizačních záležitostí využijte telefonický či emailový kontakt. Chápeme přítomnost rodiče nováčka (malé dítě).
  • Mimo trénující a cvičící osoby dodržovat dostatečné rozestupy.
  • Na zápasech a turnajích prosíme rodiče a další osoby omezit kontakt s hráči a omezit vstup do prostor šaten a hrací plochy.