Partneři

MČ Praha 11

MČ Praha 11

Na činnost této organizace přispívá Praha 11. MČ Praha 11 finančně podporuje pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v klubu OLYMP FLORBAL.